top of page

EIN HANES

Ers bron i 100 mlynedd mae ein Sefydliad wedi cefnogi pobl ifanc yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.  Mae gwreiddiau'r Sefydliad yn mynd yn ôl i feysydd glo cymoedd glofaol De Cymru.

1960

Mae’r sefydliad yn newid ei enw i “Clybiau Bechgyn Cymru”.

1962

Ym mis Gorffennaf, ail-agorwyd Pentref y Bechgyn yn Sain Tathan gan y Frenhines Elisabeth.

If you want to discover more about the history of the clubs for young people movement in Wales don’t hesitate to visit the guide: "Timeline 28-08 A history of the Boy’s Club Movement in Wales", created by Youth work Wales in 2017.

st athan.jpg
bottom of page