top of page

EIN HANES

Ers bron i 100 mlynedd mae ein Sefydliad wedi cefnogi pobl ifanc yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.  Mae gwreiddiau'r Sefydliad yn mynd yn ôl i feysydd glo cymoedd glofaol De Cymru.

1990

Oherwydd anawsterau ariannol eithafol, gorfodwyd Clybiau Bechgyn Cymru i roi’r gorau i weithredu.

1991

Fe wnaeth y Sefydliad ganiatáu i ferched ymuno â’r clybiau yn swyddogol, er bod merched wedi cael croeso ganddynt ers cryn amser.

1992

Daeth Clybiau Bechgyn Cymru yn sefydliad elusennol (Rhif Elusen: 1009142)

1993

Newidiodd y Sefydliad ei deitl i Ffederasiwn Clybiau Bechgyn a Merched Cymru.

1996

Dechreuodd y Sefydliad gynllun i ehangu clybiau i Ogledd Cymru ac fe agorwyd swyddfa yno ym 1999.

1998

Mae’r Sefydliad yn newid ei enw i “Clybiau Bechgyn a Merched Cymru”.

1999

Agorwyd swyddfa yng Ngogledd Cymru.

Treharris boys' club 1991

Treharris boys' club 1991

The Organisation changed its title to Welsh Federation of Boys’ and Girls’ Clubs.

1996

The organisation began a scheme to expand clubs into North Wales and opened an office there in 1999.

1998

The organisation changes its name to The Boys' and Girls' Clubs of Wales.

1999

North Wales office opened

If you want to discover more about the history of the clubs for young people movement in Wales don’t hesitate to visit the guide: "Timeline 28-08 A history of the Boy’s Club Movement in Wales", created by Youth work Wales in 2017.

bottom of page