top of page

EWC Gwobr Efydd

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi ein bod wedi ennill Gwobr Efydd y Marc Ansawdd am Waith Ieuenctid yng Nghymru. Beth mae hynny’n ei olygu? Rydyn ni wedi cyflawni safonau ansawdd y lefel efydd a osodwyd gan Gyngor y Gweithlu Addysg (EWC), mewn partneriaeth â Safonau Hyfforddiant Addysg (EST) Cymru, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS), Grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid (PYOG) a’r Grŵp Asiantaethau Hyfforddi (TAG).

 

Y safonau lefel Efydd yw:

  • Rheoli perfformiad

  • Ansawdd ymarfer gwaith ieuenctid

  • Dysgu a datblygu pobl ifanc

  • Gofynion cyfreithiol

To find out more about the Quality Mark please visit www.ewc.wales

Bronze_Mark_colour.jpg

We Are Going for Silver in 2023!

bottom of page