top of page

Beth ydyn ni'n ei wneud?

For full details, take a look at this 

Gwaith ieuenctid

Un o'r pethau pwysicaf i ni yw sicrhau bod ein gwaith ieuenctid, ar draws ein sefydliad ac yn ein clybiau sy'n aelodau, o ansawdd uchel. Drwy fod yn aelod o CWVYS (Cyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru), gall Clybiau Bechgyn a Merched Cymru ddylanwadu ar bolisïau gwaith ieuenctid cyfredol a pharhau i fod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau

PHOTO-2019-07-29-10-34-57.jpg

Prosiectau

Rydym yn ymgymryd â phrosiectau a hyfforddiant amrywiol i alluogi ein haelodau i gael cymaint o gyfleoedd â phosibl i'w helpu i gael profiadau newydd, datblygu sgiliau newydd ac i wella ein clybiau sy'n aelodau ymhellach.

Mae llawer o'n prosiectau'n cael eu cynnal mewn cydweithrediad â gwahanol bartneriaid ledled Cymru ac Ewrop.

20230503_092944.jpg
PRIDE Banners (English Version).png

Chwaraeon

Mae chwaraeon wedi bod yn rhan bwysig o CBM Cymru ers dros 80 mlynedd fel ffordd o ddatblygu pobl ifanc i'w helpu i ennill amrywiaeth o sgiliau. 

Rydym yn dal i gymryd rhan mewn nifer o chwaraeon, y mae llawer ohonynt yn seiliedig ar gystadleuaeth ac yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn twrnameintiau rhyngwladol.

Chwaraeon

Mae chwaraeon wedi bod yn rhan bwysig o CBM Cymru ers dros 80 mlynedd fel ffordd o ddatblygu pobl ifanc i'w helpu i ennill amrywiaeth o sgiliau. 

Rydym yn dal i gymryd rhan mewn nifer o chwaraeon, y mae llawer ohonynt yn seiliedig ar gystadleuaeth ac yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn twrnameintiau rhyngwladol.

pool welsh flag.jpg

Chwaraeon

Mae chwaraeon wedi bod yn rhan bwysig o CBM Cymru ers dros 80 mlynedd fel ffordd o ddatblygu pobl ifanc i'w helpu i ennill amrywiaeth o sgiliau. 

Rydym yn dal i gymryd rhan mewn nifer o chwaraeon, y mae llawer ohonynt yn seiliedig ar gystadleuaeth ac yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn twrnameintiau rhyngwladol.

yparl visit.jpg

Chwaraeon

Mae chwaraeon wedi bod yn rhan bwysig o CBM Cymru ers dros 80 mlynedd fel ffordd o ddatblygu pobl ifanc i'w helpu i ennill amrywiaeth o sgiliau. 

Rydym yn dal i gymryd rhan mewn nifer o chwaraeon, y mae llawer ohonynt yn seiliedig ar gystadleuaeth ac yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn twrnameintiau rhyngwladol.

PXL_20230530_090203600 (1).jpg

Chwaraeon

Mae chwaraeon wedi bod yn rhan bwysig o CBM Cymru ers dros 80 mlynedd fel ffordd o ddatblygu pobl ifanc i'w helpu i ennill amrywiaeth o sgiliau. 

Rydym yn dal i gymryd rhan mewn nifer o chwaraeon, y mae llawer ohonynt yn seiliedig ar gystadleuaeth ac yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn twrnameintiau rhyngwladol.

image0.jpg
bottom of page