top of page

EIN HANES

Ers bron i 100 mlynedd mae ein Sefydliad wedi cefnogi pobl ifanc yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.  Mae gwreiddiau'r Sefydliad yn mynd yn ôl i feysydd glo cymoedd glofaol De Cymru.

1936

Rhwng 1936-1937, ar ôl proses o ddatganoli, penderfynwyd sefydlu “system grŵp” lle cafodd 12 arweinydd gyfrifoldeb allweddol i sefydlu hybiau rhanbarthol gyda chlybiau ategol yn ffurfio’r grwpiau.

1940

Yn ystod y rhyfel, llwyddodd y clybiau hyn i barhau â’u gwaith, er i rai o’u hadeiladau ddod yn anaddas a rhai o’u harweinwyr farw yn sgil eu cyfraniad i’r ymladd.

1947

Ym mis Mai, ar ôl rhai cyfarfodydd gyda Chymdeithas Genedlaethol Clybiau Bechgyn, estynnodd Ffederasiwn De Cymru ei ardal i gwmpasu’r Dywysogaeth gyfan gan ffurfio Cymdeithas Clybiau Bechgyn Cymru. Cyfanswm y clybiau cysylltiedig erbyn diwedd y flwyddyn oedd 107, gyda’r mwyafrif ohonynt wedi'u lleoli yn yr ardaloedd glofaol.

 

1958

Canolfan Antur Aber-craf, ail Wersyll y Bechgyn, yn agor.

St.AthensBoysCamp_edited.jpg

St Athans Club

and some club leaders passed away due to their contribution to the war.

1947

In May, after some meeting with the National Association of Boys’ Clubs, The South Wales Federation extended its area to cover the whole Principality and became The Welsh Association of Boys’ Clubs. The total number of affiliated clubs by the end of the year is up to 107, most of them located in the mining areas.

 

1958

The Abercrave Adventure Centre, a second Boys’ Camp, opens.

Os hoffech chi ddarganfod mwy am hanes y mudiad clybiau i bobl ifanc yng Nghymru peidiwch ag oedi cyn ymweld â'r canllaw: "Llinell Amser 28-08 Hanes Mudiad Clybiau Bechgyn yng Nghymru", a grëwyd gan Gwaith Ieuenctid Cymru yn 2017 .

bottom of page