top of page

Beth yw CBM Cymru?

Mae Clybiau Bechgyn a Merched Cymru yn fudiad gwaith ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol sy'n cynnig cyfleoedd newydd a deniadol i bobl ifanc drwy ddarparu rhaglen lawn ac amrywiol o weithgareddau addysgol, diwylliannol, chwaraeon a chymdeithasol.

O'i ddechreuadau cynnar yn yr 1920au, mae'r sefydliad wedi datblygu i gael ei gydnabod fel un o'r sefydliadau gwaith ieuenctid mwyaf blaengar yn y DU. Mae'r mudiad yn parhau i gynnig gwasanaeth a chefnogaeth i bobl ifanc ledled Cymru mewn clybiau traddodiadol i fechgyn a merched, clybiau ieuenctid cymunedol a chlybiau sy'n darparu chwaraeon a gweithgareddau.

EIN CENHADAETH

Cynorthwyo yn y broses o ddatblygiad moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol pobl ifanc er mwyn sicrhau trosglwyddiad llyfn i fywyd fel oedolyn.

EIN GWERTHOEDD

Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

 

Bod wrth galon y gymuned.

 

Bod yn barchus, yn ddibynadwy ac yn gwmni y gall pobl ymddiried ynddo.

 

Gweithredu gyda phroffesiynoldeb ac uniondeb.

EIN GWELEDIGAETH

Cefnogi pobl ifanc a'u hanghenion newidiol yn y cyfnod heriol hwn drwy ddarparu mannau diogel, chwaraeon, cyfleoedd hyfforddi a phrosiectau i'w galluogi i gyflawni eu potensial a'r cyfle i gymryd rhan mewn cyfleoedd sy'n newid bywydau.

SPA Summary_edited.jpg

On 15th September 2028 the organisation will turn 100 years old - this is a significant moment for such an iconic and cultural organisation that is rooted in the mining communities of Wales. This date will not only be a day of celebration but also the date at which we realise the aims of this strategy. This strategy sets out a vision of how the organisation will look in 2028. This will include the programmes on offer for young people, how the clubs support the young people, the sporting and health opportunities available and the systems and processes to support and sustain a quality organisation. The strategy will also set out the part the Lodge residential centre will play to support the development of young people in Wales but also help the organisation become sustainable. This strategy is ambitious but builds on the work of a well established, continuously growing and learning organisation that aims to provide the best for young people in Wales.

To view our strategy, please click here -

Ein hanes

Ers bron i 100 mlynedd mae ein sefydliad wedi bod yn cefnogi pobl ifanc a chlybiau ledled Cymru.

grant.jpg

Ein tîm

Dewch i adnabod y bobl sy'n gwneud yr holl weithgareddau a phrosiectau y mae CBM Cymru yn rhan ynddynt yn bosibl.

Ein gwasanaethau

Heddiw, mae gennym aelodaeth o dros 100 o glybiau sy'n darparu gwaith ieuenctid a chwaraeon ledled Cymru.

 

Rydym yn cynnig cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc i'w helpu i ddatblygu'n aelodau cyfrifol a gwerthfawr o'u cymunedau a sicrhau bod pob person ifanc yn cael mynediad cyfartal at y cyfleoedd hyn.

 

Mae ein tîm staff a'n gwirfoddolwyr yn cefnogi ein haelod-glybiau gyda chyfleoedd dysgu anffurfiol fel defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, Pêl-droed yn Erbyn Hiliaeth yn Ewrop, Codio a Chodi Llais.

 

Rydym yn cynnig cyfle i glybiau gymryd rhan mewn prosiectau, gweithdai anffurfiol a'n cyfnewidfa ieuenctid flynyddol gyda'n partneriaid yn yr Almaen. Rydym yn darparu hyfforddiant i arweinwyr a gwirfoddolwyr gan gynnwys Cymhwyster Gwaith Ieuenctid Lefel 2 a 3.

 

Rydym hefyd yn rhoi cyngor i glybiau ar gyllid, cynaliadwyedd a gwneud cais am statws elusennol.

Take a good look at our latest publication:

It's What We Do (bite-sized) Aug 2023

Annual Report 2021-2022

bottom of page