top of page

Gwaith ieuenctid

Recruitment

Mae’n bwysig iawn fod ansawdd ein gwaith ieuenctid yn cael ei gynnal ar lefel uchel. Yn 1992, daeth Clybiau Bechgyn a Merched Cymru yn elusen ac rydyn ni’n aml yn derbyn gwobrau sy’n achredu safon ein hansawdd. Mae’r rhain yn cynnwys dyfarniadau gan Fuddsoddwyr mewn Pobl a’r Marc Ansawdd.

 

Rydyn ni’n cefnogi ein clybiau i wella’u hansawdd trwy ddarparu cyngor ar sut i gyflawni ansawdd cydnabyddedig ac ennill statws elusennol. Yn ogystal â hynny, mae pob clwb yn derbyn ein Llawlyfr i Glybiau sy’n rhoi cyngor ymarferol ar sut i ddarparu gwaith ieuenctid o safon i bobl ifanc. Rydyn ni’n rhoi cyfle i bob arweinydd a gwirfoddolwr ennill Gwobr Lefel 2 mewn Gwaith Ieuenctid a Thystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid. Cyflwynir y gwobrau hyn mewn partneriaeth ag Addysg Oedolion Cymru.

 

Mae gan ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr ac arweinwyr sydd am ennill dealltwriaeth bellach o waith ieuenctid yn ogystal ag ennill cymhwyster lefel mynediad 2, hefyd y cyfle i gymryd rhan yn Rhaglen Gynefino CCGIG sef  “Cam Tuag at Waith Ieuenctid”.

Democratic Engagement Project (2023)

Mae’n bwysig iawn fod ansawdd ein gwaith ieuenctid yn cael ei gynnal ar lefel uchel. Yn 1992, daeth Clybiau Bechgyn a Merched Cymru yn elusen ac rydyn ni’n aml yn derbyn gwobrau sy’n achredu safon ein hansawdd. Mae’r rhain yn cynnwys dyfarniadau gan Fuddsoddwyr mewn Pobl a’r Marc Ansawdd.

 

Rydyn ni’n cefnogi ein clybiau i wella’u hansawdd trwy ddarparu cyngor ar sut i gyflawni ansawdd cydnabyddedig ac ennill statws elusennol. Yn ogystal â hynny, mae pob clwb yn derbyn ein Llawlyfr i Glybiau sy’n rhoi cyngor ymarferol ar sut i ddarparu gwaith ieuenctid o safon i bobl ifanc. Rydyn ni’n rhoi cyfle i bob arweinydd a gwirfoddolwr ennill Gwobr Lefel 2 mewn Gwaith Ieuenctid a Thystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid. Cyflwynir y gwobrau hyn mewn partneriaeth ag Addysg Oedolion Cymru.

 

Mae gan ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr ac arweinwyr sydd am ennill dealltwriaeth bellach o waith ieuenctid yn ogystal ag ennill cymhwyster lefel mynediad 2, hefyd y cyfle i gymryd rhan yn Rhaglen Gynefino CCGIG sef  “Cam Tuag at Waith Ieuenctid”.

Pizza & Politics (2022)

From February 2022 to May 2022, our partner Swansea MAD worked with young people to create and share content about the things that matter to them. This content was then shared via the Raise Your Voice website and social media outlets, while BGC Wales ran Pizza and Politics sessions in the lead-up to local elections in affiliated clubs. These sessions were designed to help give young people a flavour of what politics is all about at a local level and to encourage debate about the issues that are important to them in their community.

 

We aim to continue to make young people part of the political process to enable them to shape their future and the future of the Wales the country they live in.

Talking about politics with young people is ‘Easy Cheesy’

 

Pizza and Politics sessions took place in the run up to the local elections that were held on 5th May 2022. Our project staff visited 20 affiliated clubs and worked with almost 450 young people across the BGC Wales network to deliver the Pizza & Politics sessions.

 

The project was a direct continuation of our Raise Your Voice campaign which helped young people to explore matters that were important to them and how the political landscape could impact on those things. If you’d like more information then please visit RaiseYourVoice.Wales or CodaDyLais.Cymru

Raise Your Voice (2021)

We are incredibly proud to have won a Youth Work Excellence Award 2021 in the category of Demonstrating Excellence in Partnership Planning and Delivery at the national level along with our partners Swansea MAD and Deryn for the Raise Your Voice Project. The Welsh Government funded project was focused first on the 2021 Senedd Elections and then set its sights on the 2022 local elections. The aim was to get young people in Wales talking about politics and how it affects their lives and the things they care about.

bottom of page