top of page

EIN HANES

Ers bron i 100 mlynedd mae ein Sefydliad wedi cefnogi pobl ifanc yn rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.  Mae gwreiddiau'r Sefydliad yn mynd yn ôl i feysydd glo cymoedd glofaol De Cymru.

1936

Rhwng 1936-1937, ar ôl proses o ddatganoli, penderfynwyd sefydlu “system grŵp” lle cafodd 12 arweinydd gyfrifoldeb allweddol i sefydlu hybiau rhanbarthol gyda chlybiau ategol yn ffurfio’r grwpiau.

1940

Yn ystod y rhyfel, llwyddodd y clybiau hyn i barhau â’u gwaith, er i rai o’u hadeiladau ddod yn anaddas a rhai o’u harweinwyr farw yn sgil eu cyfraniad i’r ymladd.

1947

Ym mis Mai, ar ôl rhai cyfarfodydd gyda Chymdeithas Genedlaethol Clybiau Bechgyn, estynnodd Ffederasiwn De Cymru ei ardal i gwmpasu’r Dywysogaeth gyfan gan ffurfio Cymdeithas Clybiau Bechgyn Cymru. Cyfanswm y clybiau cysylltiedig erbyn diwedd y flwyddyn oedd 107, gyda’r mwyafrif ohonynt wedi'u lleoli yn yr ardaloedd glofaol.

 

1958

Canolfan Antur Aber-craf, ail Wersyll y Bechgyn, yn agor.

St.AthensBoysCamp_edited.jpg

St Athans Club

Os hoffech chi ddarganfod mwy am hanes y mudiad clybiau i bobl ifanc yng Nghymru peidiwch ag oedi cyn ymweld â'r canllaw: "Llinell Amser 28-08 Hanes Mudiad Clybiau Bechgyn yng Nghymru", a grëwyd gan Gwaith Ieuenctid Cymru yn 2017 .

bottom of page