top of page

Gwefan E-Ddysgu

Mae CBM Cymru yn gyffrous i gynnig ein cyrsiau E-Ddysgu i unrhyw un sy'n awyddus i agor clwb cyswllt CBM Cymru, neu redeg clwb cysylltiedig CBM Cymru.

Ar hyn o bryd mae 2 fodiwl ar gael. Mae ein modiwlau E-Ddysgu wedi'u rhoi ar waith i sicrhau bod gan unrhyw un sy'n dymuno sefydlu a rhedeg clwb ieuenctid CBM yr holl wybodaeth sydd ei angen arnynt i wneud hynny'n ddidrafferth. 

Bydd pob modiwl yn cymryd tua 45 munud i'w gwblhau ac ar ôl ei gwblhau, bydd gennych fynediad at gymorth gennym ni, CBM Cymru. 

Cofrestrwch nawr!

Sut i gofrestru?

I gael mynediad i'n cwrs bydd angen i chi ymweld â'r dudalen we ganlynol ww.bgcwales.teachable.com

Dim ond ychydig o gamau sydd eu hangen er mwyn cofrestru! Yn gyntaf, cliciwch y botwm yn y gornel dde uchaf sy'n dweud "Cofrestru".

 

Yna, llenwch eich enw a chyfeiriad e-bost cyn creu cyfrinair. Gellir defnyddio'r cyfeiriad e-bost a'r cyfrinair rydych yn eu nodi yn y cam hwn i 'fewngofnodi' yn y dyfodol, felly cofiwch pa gyfeiriad e-bost a chyfrinair rydych chi'n eu defnyddio! 

 

Yna bydd gennych fynediad i'r modiwlau sydd ar gael gennym.

Os oes angen unrhyw help arnoch i gofrestru neu os oes gennych unrhyw anawsterau gyda'n gwefan, cysylltwch â ni.

office@bgc.wales

02920 575705

Cymerwch ran, ymgysylltwch!

Mae ffi ymlyniad Clybiau Bechgyn a Merched Cymru cyn lleied â £30 y flwyddyn (Ionawr i Ragfyr).  Bydd eich clwb wedyn yn gymwys i gymryd rhan ym mhob un o weithgareddau CBM Cymru a manteisio ar unrhyw gyfleoedd sydd ar gael. 

bottom of page