top of page

Ein Hymddiriedolwyr

Mae gan ymddiriedolwyr rôl allweddol i’w chwarae wrth ddatblygu strategaeth effeithiol ar gyfer Clybiau Bechgyn a Merched Cymru. Rydyn ni wedi bod yn ddigon ffodus i gael Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n llawn diddordeb ac ymroddiad. Maen nhw hefyd yn meddu ar ystod eang o sgiliau a phrofiad mewn gwaith ieuenctid a datblygiad cymunedol. Dewch i gwrdd â’n panel o ymddiriedolwyr gwych islaw!

flat BGC LOGO (1).png

Tyrone O'Sullivan OBE

President

Coming Soon

bottom of page